[Dixielandjazz] Re: Podmoskovnye vechera

Len Nielsen lennielsen at telus.net
Sat Oct 29 16:49:50 PDT 2005


Yah!!! But can you translate that into english for those of us who are 
Roosky challenged.

Len Nielsen

David Richoux wrote:

> Podmoskovnye vechera
> 
> Ne slyshny v sadu dazhe shorokhi,
> Vs"e zdes' zamerlo do utra.
> Esli b znali vy, kak mne dorogi
> Podmoskovnye vechera
> 
> Rechka dvizhetsya i ne dvizhetsya,
> Vsya iz lunnogo serebra.
> Pesnya slyshitsya i ne slyshitsya
> V `eti tikhie vechera.
> 
> Chto zh ty, milaya, smotrish' iskosa,
> Nizko golovu naklonya.
> Trudno vyskazat' i ne vyskazat',
> Vs"e, chto na serdtse u menya.
> 
> A rassvet uzhe vs"e zametnee...
> Tak, pozhalujsta, bud' dobra,
> Ne zabud' i ty `eti letnie
> Podmoskovnye vechera.
> 
> or
> 
> sjo zdes' zamerlo do utra
> Yesli b znali vy, kak mne dorogi
> Podmoskovnye vetsjera
> Retsjka dvizetsya i ne dvizetsya
> Fsya iz lunnovo serebra
> Pyesnya slyshitsya i nye slyshitsya
> V eti tikhie vechera
> 
> Shto z ty, milaya, smotrish iskosa
> Nisko golovu naklonya
> Trudno vyskazat' i nye vyskazat'
> Fsjo, shto na serdtse u menya
> A rassvyet uze bsjo zametinyee
> Tak, pozalujstam bud' dobra
> Nye sabud' i ty lyetnie
> Podmoskovbye vetsjera
> 
> which is right?
> 
> Dave Richoux
> On Oct 29, 2005, at 2:27 PM, Dick Baker wrote:
> 
>> Ne slyshny v sadu dazhe shorokhi,
>>     Vse zdes' zamerlo do utra.
>>     Esli b zali vy, kak mne dorogi,
>>     Podmoskovnye vechera
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Dixielandjazz mailing list
> Dixielandjazz at ml.islandnet.com
> http://ml.islandnet.com/mailman/listinfo/dixielandjazz
> 
> 
More information about the Dixielandjazz mailing list